За мен

Казвам се Светлана Емилова Войникова, квалифициран специалист по Скенар терапия, Физикална терапия и Рефлексотерапия с професионална подготовка по Акупресура, Акупунткура / микро игли/, магнитотерапия, електро пунктура, електро акупунктура, лечение с естествени природни компоненти.

Преминала съм над 30 квалификационни курса и няколко кратки специализации в чужбина.Докторант съм в НЦООЗ – София.

Имам магистратури по здравен мениджмънт и хуманна генетика, както и  професионална международна квалификация PHTLS – Спешна доболнична помощ и реанимация на място,придобита в клон на Американския университет към комитета за травми в Ниш.

Преминала съм нива на обучение по Скенар терапия, член съм на СКЭНАР-академия “ Александър Ревенко“ и притежавам официални удостоверения от Скенар център България – единствената оторизирана организация в България. Имам ежегодни участия в международни конференции по придобитите квалификации. 

Ежемесечно присъствам и активно участвам в лечебно диагностични семинари по Физикална терапия.