Риста диагностика

РИСТА – ЕПД е софтуерно-хардуерна рефлексодиагностична система, която обезпечава диагностиката на нарушенията на жизнено важни функции на организма чрез измерване на електропроводимостта на биологично–активните точки, локализира оптималните рефлексогенни зони за въздействие и лечение на проявените нарушения с помощта на СКЕНАР – терапията и осъществява контрол на постигнатите цели на лечението.Системата позволява на терапевта:Да намери начало на развитие на заболяването на стадий функционални разстройства и да локализира зони на въздействие за профилактика на развитието на патологията.Да получи обективна информация за състоянието на пациента при различни заболявания и да локализира най-подходящите зони за въздействие при лечение или рехабилитация.Да прояви органно-тъканни изменения в началният стадий на тяхното развитие, съчетавайки методите на Накатани, Р. Фол и аурикуларната диагностика и да локализира зони за оптимално въздействие.В нееднозначни клинични ситуации да получи обективна информация за състоянието на пациента, използването на която може да послужи за определяне на минимално необходими допълнителни изследвания за откриване на основни и съпътстващи заболявания.Обективно да контролира постигнатите цели при профилактика, лечение и рехабилитация.
РИСТА–ЕПД повишава ефективността на работа на терапевта и помага да се съкрати срока на лечение до минимално необходимия.Регистрацията и обработката на показателите, се осъществява в съответствие с изложения в международната заявка за регистрация на патент PCT / RU99 / 00456  „Метод на системна диагностика на състоянието на пациента по характеристиките на биологично-активните точки и устройство за неговото осъществяване” и патент на изобретение на Руската федерация №2211660 „Устройство за диагностика състоянието на организма на пациента по характеристиките на биологично-активните точки”.